fbpx
Del artikel:
Lyt til artikel
Skrevet af:
Magnus Monrad
Journalist på Otwn

OTOWN giver her en stemme til den gængse odenseaner, inden for et bestemt område, for at høre, hvad de håber, Odenses kommende byråd kommer til at arbejde fokuseret med i den kommende valgperiode.

Det er ikke altid nemt at blive hørt, de steder man gerne vil høres. Derfor har OTOWN udvalgt en masse mennesker inden for en masse områder, som kan få lov til at fortælle, hvad de håber, det kommende byråd har fokus på i deres valgperiode efter de kommende kommunalvalg.

Denne gang har vi haft fat i tre unge odenseanere, der til dagligt arbejder i en startup-virksomhed.

Vil gerne have fokus på iværksætterdrømmen

- Jeg kunne godt ønske mig, at der blev set mere lige på at være jobsøgende på dagpenge og at være iværksætter, der er i gang med at skabe sit eget job og samtidig på dagpenge, siger Cathrine Damsbo, Nordic Phantoms, og uddyber:

- Lige nu går der en masse tid til jobsøgning, aktivering, virksomhedspraktik og møder med a-kasse/jobcenter omkring CV, ansøgninger og søgestrategi - ting som jeg lige nu ikke synes er relevant for mig. Denne tid kunne have været brugt på at udvikle min idé, så vi hurtigere når et stadie, hvor vi kan finansiere os selv. Det er svært at være 100% åben omkring sin iværksætterrejse overfor a-kasse og jobcenter, da man dermed risikerer at komme på tidsbegrænset supplerende dagpenge - og man kan jo bare ikke være sikker på at kunne udbetale sin egen løn efter et halvt år. For mig ville det være en kæmpe fordel, hvis jeg ikke skulle være bange for at fortælle, hvad jeg går og roder med, og hvor langt vi er med udviklingen af det, men i stedet kunne fortælle det åbent og få sparring på iværksætteri, så vi kunne komme hurtigere ud over stepperne og ud af dagpengesystemet. Det tænker jeg må være en fordel for alle.

- Så jeg ønsker mig, at der kommer mere fokus på, hvordan man kan gøre dagpengesystemet mere rummeligt over for iværksættere, så vi ikke både skal være jobskabende og jobsøgende på samme tid. Jeg tror - ud fra egen oplevelse - at man vil opleve, at iværksættere kommer hurtigere ud af dagpengesystemet, hvis vi kan bruge al vores tid og alle møder med a-kasse/jobcenter på iværksætteri. Desuden ville det være fantastisk, hvis aktiveringen kunne være målrettet iværksætter-kurser, afslutter hun.

Håber klimaet ikke bliver overset

- Det altoverskyggende emne i sinde blandt mange unge er klima. Mange politikere nævner ny grøn teknologi, som det, der skal være redningen på klimakrisen. Hvis nye virksomheder eller forskere med ny teknologi skal være en del af løsningen, skal iværksættermiljøerne i Odense støttes op om og styrkes, fortæller Sina Pour Soltani, Aris Robotics, og fortsætter:

- Når det er sagt, så ser jeg det som en nem ansvarsfraskrivelse, at sige at løsningerne skal komme fra nyuddannede ingeniører. Det ville klæde politikerne at påtage sig ansvaret på klima og miljøområdet; og rent faktisk handle på det - uanset handlingens størrelse. Det kan være små tiltag, som f.eks. at installere flere vandposter i bymidten for at reducere køb af engangsemballage og at engagere borgerne og samarbejde om lokale løsninger. Eller større tiltag som f.eks. at tilbyde plantebaseret mad i offentlige køkkener eller en grøn indkøbs- og byggepolitik. Teknologi og løsninger findes nemlig allerede; der skal bare handles på det.

- Selvom de værste konsekvenser af klimakrisen ligger på den anden side af valgperioden, bliver de kommende år de vigtigste i forhold til at mindske konsekvensernes alvor. Derfor er de beslutninger, der træffes i løbet af valgperioden så meget vigtigere - og det ansvar, der medfølger, så meget større. Det håber jeg, at de folkevalgte vil huske.

En øget indsats for støtte til startups

- Det kommende byråd skal have fokus på at give de grønne startups en større mulighed for finansiering og sparring med aktører inden for deres felt. Da der er blevet sat nogle ambitiøse klimamål, er der også brug for, at vi skruer en del op på de innovative løsninger, hvilke der findes mange af i startupmiljøet, lyder det fra Rudy Mandrup, Hydrovertic, og han fortæller yderligere:

- Men i mange tilfælde mangler startups det realistiske og kommercielle aspekt i deres forretning, her kunne man sæt fokus på matchmaking mellem erhvervslivet og de startups som vil resultere i et større succesrate for grønne startup og dermed gavne begge parter og Danmark.

Artist of the week

Julius Holmgaard

Julius studere på UCL og er på nuværende tidspunkt i gang med et praktikforløb hos Tokerød +, hvor han sidder som UX-designer og laver flotte mock ups. I hans fritid bruger han blandt andet sin tid på at tegne skæve illustrationer

 

 

artikel
 | 
Eivind Antonsen Segtnan er uddannet læge fra SDU og har en Ph.d. fra samme sted. Og det var under sin Ph.d., at Eivind fandt på en ny og innovativ måde at kunne teste for sygdomme.